Küçükbaş Hayvancılık Nasıl Yapılır?

Küçükbaş hayvancılık yapmayı düşüyorsak, öncelikle karar vermemiz gereken konu küçükbaş hayvancılığa nereden başlayacağımız olmalıdır. Küçükbaş hayvanlar bilindiği gibi ülkemizin önemli geçim kaynaklarından bir tanesidir ve oldukça çok insan tarafından yapılmaktadır.

Küçükbaş hayvanlar koyun ve keçin olmak üzere ikiye ayrılır yani küçükbaş hayvancılığa başlamadan koyun mu yoksa keçi mi yetiştirmek isteyeceğinize karar vermeniz gerekir. İki türün de ihtiyaçları farklı olmasına rağmen ikisini birden de yetiştiren insanlar vardır. Küçükbaş hayvanların genellikle konaklayacakları bir ağıla ihtiyaç duyarlar ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine başlamak için öncelikli olarak uygun bir bölgede bir ağıl yaptırabilir veya var olan ağıllardan bir tane kiralayabilirsiniz.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde iki tür yetiştirme biçimi vardır. Bunlar ekstansif ve entansif koyun yetiştiriciliğidir. Ekstansif yetiştiricilik geleneksel yöntem olmakla birlikte ülkemizde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Geleneksel yöntemde hayvanlar kışın belirli dönemlerini ağılda geçirirler ve baharla birlikte günübirlik veya daha uzun dönemler için meralara götürülürler, böylece ekstansif koyun yetiştiricileri yem maliyetlerini oldukça düşürmüş olurlar. Entansif koyun yetiştiriciliğinde ise koyunlar için geniş bir ağıl ihtiyacı doğar ve koyunlar sürekli olarak bu ağıl ve ağılın gezinti alanında kalırlar meralara gitmezler. Bu yöntem ise ülkemizde yeni uygulanmaya başlanmış bir yöntemdir. Entansif yetiştiricilik için öncelikle bu şartlara uyum sağlayacak türler ile bu işi yapmak çok önemlidir. Aksi takdirde entansif yetiştiriciliğe uyumsuz bir tür bu çeşit bir besleme yöntemi koyunlarda çeşitli sağlık sorunları oluşmasına neden olur.

Koyun yetiştiriciliği için ağıl inşa planı ve yeri de oldukça önemlidir. Tarım bakanlığının örnek ağıl projeleri ile ilgili çalışmaları internette mevcuttur ve incelemeniz oldukça önemlidir. Ağıllarda kullanılacak malzemeler konusunda ise yine tarım bakanlığının kaynaklarından yararlanabilirsiniz.

Hayvanlarınızı alma sırasından damızlık çiftliklerinden faydalanabilirsiniz. Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) Çiftliklerinden isteklerinize uygun türlerin gebe veya gebe olmayan damızlık çeşitlerine ulaşabilirsiniz. Küçükbaş hayvancılık bugün de, ileride de oldukça rağbet görecek bir iş olarak karşımıza çıkmakta. İnsanların besine ihtiyaçları gün geçtikte artmaktadır. Bu konu ile detaylı bir araştırma yapmadan ve işi iyice öğrenmeden, küçükbaş hayvanlığına başlanmaması tavsiye olunur.