7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7256 sayılı Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Bu kanundan yararlanıp, vergi borçlarınızı yeniden yapılandırmak için detaylı bilgiyi gelir idaresi başkanlığı internet sitesinden edinebilirsiniz. Vergi borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar için bir takım bilgileri biz de sizlerle paylaşacağız.

Söz konusu Kanun ile;

Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması,
Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi,
Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
Motorlu Taşıtlar Vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,
Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması,
Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,
Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,
Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; 
Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,
Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması,
Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi,
Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,
Vadesi 31/12/2014 tarihinden önce olan aslı 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,
7143 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,
6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması

gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir. Vergi yapılandırma için son başvuru 31.12.2020 tarihidir. Bu tarihe kadar yapılandırma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yapılandırma işlemlerinizi internet üzerinden veya bizzat vergi dairesine giderek gerçekleştirebilirsiniz. Uygun ödeme koşulları bu yapılandırma ile vergi borçlarınızdan kurtulabilirsiniz.